Openbare bibliotheek Sint-Amands

openingsuren en sluitingsdagen

Maandag:  18 u. tot 20 u.
Woensdag:  14 u. tot 18 u.
Donderdag:  18 u. tot 20 u.
Zaterdag:  10 u. tot 12 u.

Gesloten in 2018:

Maandag 1 januari, Nieuwjaar

Maandag 2 april, Paasmaandag

Maandag 30 april, brugdag
Dinsdag 1 mei, Feest van de arbeid
Donderdag 10 mei, O.L.H.-Hemelvaart
Zaterdag 12 mei, brugdag O.L.H.-Hemelvaart
Maandag 21 mei, Pinkstermaandag

Woensdag 11 juli, feestdag Vlaamse Gemeenschap
Zaterdag 21 juli, Nationale feestdag
Woensdag 15 augustus, O.L.V.-Hemelvaart
Donderdag 1 november, Allerheiligen 
Zaterdag 3 november, brugdag

Maandag 24 december, brugdag
Dinsdag 25 december, Kerstmis

Woensdag 26 december, 2° Kerstdag

Maandag 31 december, brugdag