Openbare bibliotheek Sint-Amands

openingsuren en sluitingsdagen

Maandag:  18 u. tot 20 u.
Woensdag:  14 u. tot 18 u.
Donderdag:  18 u. tot 20 u.
Zaterdag:  10 u. tot 12 u.

 

Gesloten in 2017:

Maandag 17 april, Paasmaandag
Maandag 1 mei, Feest van de arbeid
Donderdag 25 mei, O.L.H.-Hemelvaart
Zaterdag 27 mei, brugdag O.L.H.-Hemelvaart
Maandag 5 juni, Pinkstermaandag

Maandag 10 juli, brugdag feestdag Vlaamse Gemeenschap
Zaterdag 22 juli, brugdag Nationale feestdag
Maandag 14 augustus, brugdag O.L.V.-Hemelvaart

Maandag 11 september, personeelsdag
Woensdag 1 november, Allerheiligen 
Donderdag 2 november, Allerzielen
Zaterdag 11 november, Wapenstilstand
Maandag 25 december, Kerstmis