Openbare bibliotheek Sint-Amands

uitleentermijnen en tarieven

uitleen

Er kunnen tegelijk 10 boekmaterialen en 5 cd’s worden uitgeleend. Boekmaterialen zijn verdeeld over 4 soorten (boeken, tijdschriften, strips en luisterboeken/Daisyboeken), waarvan er telkens 5 kunnen worden uitgeleend.

tarieven

Lidgeld  € 6/jaar (vanaf 18 jaar)                                             Lidgeld  € 3/jaar (vanaf 60 jaar)
Reservering  € 0,50/stuk
IBL-aanvraag  € 2/materiaal
Duplicaat lenerskaart  € 3
Fotokopie zw/w (A4)  € 0,10/pagina
Fotokopie zw/w (A3)  € 0,20/pagina
Fotokopie kleur (A4)  € 0,40/pagina
Fotokopie kleur (A3)  € 0,80/pagina

Boete (1ste week) € 0,10 /item/ openingsdag                    

Boete (vanaf 2de week) € 0,05 /item/openingsdag
Rappel  € 0,50

uitleentermijnen Aantal Leentermijn Verlenging Leengeld  

Uitlenen boekmateriaal

    - Boek

   - Tijdschrift

   - Strip

   -Luisterboek / Daisy

   10

    5

    5

    5

    5

   4 weken

  Per 4 weken /     

    2 keer

 

     gratis  
Uitlenen cd     5    4 weken

  Per 4 weken /    

  2 keer

  gratis