Openbare bibliotheek Sint-Amands

inleverbus

Normaal lever je je materialen binnen in de bibliotheek tijdens de openingsuren. Lukt dit niet, dan kan je buiten de openingsuren gebruik maken van de inleverbus. 

De inleverbus bevindt zich naast de ingang van de bibliotheek.

Het gebruik van de inleverbus is volledig op eigen verantwoordelijkheid.

Aandachtspunten bij het gebruik van de inleverbus

- als je je materialen in een zak stopt, gaan ze niet stuk !

- gelieve materialen op volledigheid te controleren.

- beschadigde of onvolledige materialen mag je niet terugbrengen via de inleverbus.

- lidkaarten NIET deponeren in de inleverbus (controleer dit vooraf).

- let op, de materialen worden pas bij het volgende uitleenmoment ingenomen.

- eventuele boetes betaal je bij een volgende bezoek.